Atelier design skla

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

DESIGN SKLA

Fascinace jedním z nejstarších materiálů na zemi, objevování jeho možností a překonávání hranic jeho zpracování… to je ateliér Design skla ve Zlíně, kde mají studenti možnost tvořit nejen v oblasti designu, ale i na poli volného umění.

Studuj sklo!

Podání e-přihlášky do 30. listopadu 2021.

První kolo přijímaček bude v období od 11.1. do 14.1. 2022.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PÁTEK 5.11. 2021

Neváhej nám s jakýmikoliv dotazy napsat na Messenger:

Kontaktuj nás na

a sleduj sítě

Web je vytvořen a spravován studenty ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.